Պացիենտի կրթման և աջակցության դերը

Գնալ կայք

Պացիենտի կրթման և աջակցության դերը

Բուժման hետևողականությունը համարվում է բավարար, եթե հիվանդի կողմից դեղերի իրական ընդունումը համապատասխանում է նշանակված բուժմանը: Հակատուբերկուլոզային դեղերի անհետևողական ընդունումը կամ բուժման վաղաժամ ընդհատումը ձախողում են բուժումը կամ դառնում հիվանդության կրկնության պատճառ: Ավելին, դրա պատճառով կարող է զարգանալ կայունություն, ինչը կդժվարեցնի հետագա բուժումը` դրանով իսկ նվազեցնելով բուժման հաջող ելքի հնարավորությունները:

Հակատուբերկուլոզային բուժման  հետևողականությունը ապահովելու համար  բուժումն իրականացվում է  ՈՒՎԲ-ով (ուղղակիորեն վերահսկվող բուժում): Հիվանդակենտրոն մոտեցումների ներդրման շրջանակներում ՏԲ կառավարման ազգային ծրագիրը կիրառում է ՈՒՎԲ-ի այլընտրանքային հետևյալ մոտեցումները.

-Պացիենտի այցելություն ՏԲ դեմ պայքարի կաբինետ կամ ԳԲԱ (գյուղական բժշկական ամբուլատորիա), ԲՄԿ (բժշկական մարզային կենտրոններ)

-Տնային այց, որն իրականացվում է վերապատրաստված բուժանձնակազմի կողմից

-Հեռակառավարմամբ ՈՒՎԲ (տեսա-ՈՒՎԲ կամ բջջային այլ հավելվածների կիրառմամբ)

-Ընտանիքի անդամների ներգրավմամբ ՈՒՎԲ.

Պացիենտների կրթումը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

1)   օգնել hիվանդին հասկանալ՝ իր հիվանդության և բուժման էությունը,

2) օգնել հիվանդին՝ ձեռք բերել և ամրապնդել հմտություններ, որոնք թույլ կտան նրան բավարար կերպով կառավարել իր հիվանդությունն առօրյայում,

3) պատասխանել պացիենտների հարցերին ամբողջ բուժման ընթացքում: 

Զգացմունքային (Էմոցիոնալ) աջակցություն.

  • հիվանդին լսել, հուսադրել և ձեռք բերել նրա վստահությունը, որպեսզի նա ստիպված չլինի թաքցնել, որ մոռացել է բուժման մասին կամ սխալվել է բուժման ընթացքում: Նման իրավիճակներ հաճախ են պատահում, և անհրաժեշտ է տեղյակ լինել դրանց մասին՝ լուծումներ գտնելու համար:

Հոգեբանական և/կամ նյութական աջակցություն.

  • Հնարավորինս պետք է հոգալ հիվանդի կարիքները:

 Սոցիալական աջակցություն.

1) այս աջակցությունը նպաստում է սոցիալ-տնտեսական դժվարություններ ունեցող պացիենտների բուժման գործընթացին: Վերջինս ներառում է պացիենտների տեղափոխումը, փոխադրամիջոցների գումարների կամ կտրոնների տրամադրումը,

2) խրախուսանքները տրվում են պացիենտներին բուժումը հետևողականորեն ապահովելու համար և/կամ բուժման ընթացքում դժվարություններ ունեցող պացիենտներին՝ նրանց հուսադրելու համար: Դրանք կարող են լինել սննդի տեսքով, ծանր տնտեսական վիճակում գտնվողների համար գումարների փոխանցումով և այլն,

3) սննդային աջակցություն տրամադրվում է 90% և բարձր հետևողականություն ունեցող   պացիենտներին, ինչպես նաև այն  պացիենտներին ովքեր բուժական պատճառով ունեցել են 90%-ից ցածր հետևողականություն: Աջակցությունը  տրամադրվում է գումարի տեսքով,

4) սոցիալական աշխատողները կարող են օգնել հիվանդին օգտվել տեղի սոցիալական աջակցությունից, այդ թվում` հաշմանդամության թոշակից կամ նման պացիենտների համար նախատեսված  անօթևանների կացարանից:

Կայքը ստեղծվել է ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագրի աջակցությամբ՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտի կողմից։ Կայքում արտահայտված տեսակետները հեղինակային են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագրի տեսակետները:

Design & Development by G Design Group